Vážení zákazníci, prevádzka Pizza Zotti je presťahovaná do priestorov Nonstop Zotti pri partizánskom cintoríne. Ďakujeme za pochopenie a tešíme na vašu návštevu ....¦-) U nás môžete platiť VIAMO !!! 
TEL.: 42 77 077, MOBIL: 0905 470 061, 0903 441 341 alebo skype:  pizzazottiVolajte Pizza Zotti na skype!
PIZZA ZOTTI s.r.o A.Stodolu 27, Martin 03601, IČO:36408107 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu OrOs ŽIILNA odd:sro,vl.č.13486/L
Upozornenie !!! 10% zľava sa nedá uplatniť na: rodinná XXL, Arezzo, malé pizze, pri 1 ks pizze a 1 ks jedlo, šalát